Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. WIADOMOŚCI Z KARDIOLOGII

WIADOMOŚCI Z KARDIOLOGII

W dniu 29.09.2021r. odbyły się w Pracowni Hemodynamicznej warsztaty z zakresu udrażniania przewlekłych zamknięć w tętnicach wieńcowych (CTO- chronic total occlusion) z udziałem lidera zabiegów CTO w Polsce Prof. dr. hab. Maksymiliana Opolskiego z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

W sierpniu tego roku zespół Pracowni Hemodynamicznej 1 WSZK w Lublinie dokonał pierwszego w Polsce zabiegu angioplastyki starego zamknięcia CTO w technice ADR (antegrade dissection and reentry) z zastosowanie mikrocewnika dwuświatłowego Recross. To nowatorska technika umożliwiająca wykonanie trudnych zabiegów na naczyniach wieńcowych, które do tej pory wydawały się poza zasięgiem możliwości interwencyjnych.

 

Jedna z pierwszych w Polsce pacjentek zabezpieczonych na naszym Oddziale za pomocą nowego urządzenia: kamizelki defibrylującej. We wrześniu bieżącego roku pierwsza pacjentka naszego Oddziału (13ta osoba w Polsce) zastała zabezpieczona przed nagłym zgonem sercowym przy użyciu kamizelki defibrylującej (LifeVest firmy ZOLL). Jest to usługa, która jeszcze nie doczekała się refundacji przez NFZ, ale dzięki pozytywnej opinii konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii udało się uzyskać zwrot kosztów wyżej wymienionej procedury u naszej pacjentki. LifeVest to urządzenie, zakładane na skórę, pod ubranie, które w sposób bezinwazyjny zabezpiecza pacjentkę na kilka miesięcy – czuwa na wypadek wystąpienia arytmii komorowej, może ją rozpoznać oraz wykonać skuteczną kardiowersję lub defibrylację arytmii, ratując życie chorej. Po tym okresie w przypadku utrzymywania się wskazań do zabezpieczenia chorej przed nagłą śmiercią sercową zostanie implantowany u niej kardiowerter-defibrylator serca w Pracowni Elektorfizjologii Naszego Szpitala.

płk Bogusław PIĄTEK

Skip to content