Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Historia szpitala

Historia

Szpitala

W 2021 r. minęło 77 lat działalności Szpitala Wojskowego w Lublinie. Szpital od początku funkcjonował w gmachu „Bobolanum”, który wybudowano w latach 1922-1926 ze składek społeczeństwa z przeznaczeniem na cele oświatowo-wychowawcze Towarzystwa Jezusowego, a w szczególności Wydziału Teologii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. W dniu 24 lipca 1944 r., tuż po wyzwoleniu Lublina, gmach „Bobolanum” na polecenie Szefa Służby Zdrowia I Armii Wojska Polskiego płk. Michała Moguczego został zajęty przez 2 Polowy Szpital Chirurgiczny. Szpital przyjmował rannych żołnierzy z frontu nadwiślańskiego, których napływ był tak duży, że operowano w dzień i w nocy. Z początkiem sierpnia 1944 r. mjr lek. L. Przysuski zorganizował 62 Szpital Ewakuacyjny. Szpital pozostał w Lublinie do końca lutego 1945 r.

Miejsce odchodzącego wraz z frontem szpitala zajął 66 Szpital Ewakuacyjny, którego Komendantem został mjr lek. Leszek Kryska. W dniu 24 marca 1945 r. w miejsce 66 Szpitala Ewakuacyjnego w gmachu ,,Bobolanum” utworzony został 2 Szpital Okręgowy .

W połowie 1949 r., wraz z likwidacją VII Okręgu Wojskowego, przekształcono Szpital na medyczną jednostkę garnizonową. Przy Szpitalu powstało laboratorium sanitarnohigieniczne, które zorganizował kpt. dr med. Marek Kański. W 1949 r. Komendant Szpitala przekonał władze wojskowe o potrzebie przekształcenia Szpitala Wojskowego w szpital o bardziej klinicznym charakterze, przydzielając część łóżek klinikom i stwarzając tym samym możliwość przyjmowania cywilnych chorych. Ostatecznie projekt został zatwierdzony przez Departament Służby Zdrowia Wojska Polskiego i umowa z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej została podpisana.

Na bazie oddziałów szpitalnych powstały oddziały kliniczne Wydziału Lekarskiego. Szpital Wojskowy stał się nie tylko placówką usługową, ale także naukowo-dydaktyczną Wydziału Lekarskiego UMCS, a następnie Akademii Medycznej.

W 1950 r. Szpital przemianowano na 101 Wojskowy Szpital Rejonowy. W tym okresie Szpital miał 600 łóżek. Z dniem 1 sierpnia 1964 r. 101 Wojskowy Szpital Rejonowy przemianowano na 1 Wojskowy Szpital Okręgowy. Liczbę łóżek zmniejszono do 300.

W lipcu 1978 r. w Szpitalu została przeprowadzona kompleksowa kontrola przez Inspekcję Sił Zbrojnych WP w zakresie działalności ogólno-wojskowej, mobilizacyjnej oraz poziomu lecznictwa. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników Szpital został wyróżniony w rozkazie Ministra Obrony Narodowej.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. Szpital Wojskowy przekształcony został w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

We wrześniu 2004 r. Szpital otrzymał od Szefa Służby Zdrowia, pełnomocnika MON ds. resortowej Służby Zdrowia – gen. dr. n. med. Marka Kondrackiego certyfikat NATO Commercial and Goverment Entity Code MCAGE 0533H, uzyskując uprawnienia do leczenia żołnierzy państw NATO.

Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 54 z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 361) powołany został w Lublinie 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ.

Polityka jakości 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie na dzień dzisiejszy brzmi: „Optymalizacja specjalistycznego leczenia i troskliwej opieki nad chorym poprzez utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z PNEN ISO 9001:2009 oraz jego ustawiczne doskonalenie”.

Nasza

MIsja

Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka.

Nasz główny cel to zadowolony Pacjent, jego szybki powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Chcemy aby czuł się w naszym szpitalu bezpiecznie będąc zawsze pod fachową opieką specjalistów.

Nasze certyfikaty:

Lubelski Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia

Certyfikat ISO 9001:2015

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Nasza

Odznaka

Wzór graficzny odznaki pamiątkowej

Wzór graficzny odznaki rozpoznawczej

Wzór graficzny odznaki rozpoznawczej na mundur wyjściowy

Odznaka pamiątkowa oraz odznaka rozpoznawcza szpitala wprowadzone zostały Decyzją Nr 248/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r.
Link do decyzji wprowadzającej odznakę:

Skip to content