Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Badania naukowe – Aktualności

Badania naukowe - Aktualnóści

25.09.2017

Departament Wojskowej Służby Zdrowia ogłosił konkurs “GRANT KLINICZNY” – program pozyskiwania i wdrożenia nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych służących doskonaleniu jakości świadczeń zdrowowtnych porzez podmioty lecznicze podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Zapraszam do zapoznania się z dokumentami konkursowymi dostępnymi na stronie DWSZdr.

Jednostki Szpitala chcące złożyć dokumenty proszone są o kontakt z Kierownikiem DNiBK dr Łukasz Pietrzykiem.

Komplet dokumentów należy złożyć do 31 października 2017 do Działu Nauki i Badań Klinicznych.

15.09.2017

W dniach 6-8 września 2017 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Ratownictwo w nauce i praktyce”, której współorganizatorem był 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Patronat nad konferencją objął Komendant 1WSzK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie płk mgr Andrzej Skiba. W sesji anglojęzycznej aktywny udział wzięli pracownicy Szpitala. Prezentacje wygłosili: płk lek. Piotr Ostański, ppłk lek. Piotr Poznański, ppłk dr med. Zbigniew Plewa, dr med. Bartosz Olajossy, dr Lidia Sierpińska, dr med. Katarzyna Dyndor, lek. Marta Denisow-Pietrzyk, lek. Małgorzata Abramczyk, mgr Ilona Pasieka oraz dr med. Łukasz Pietrzyk. Konferencja była doskonałą okazją do podzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi uczestnikami konferencji i zagranicznymi gośćmi.

05.06.2017

W dniu 1 maja 2017 rok weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany te dotyczą przede wszystkim Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES). Do wyżej wymienionych egzaminów można przystąpić po uprzednim złożeniu zgłoszenia tylko i wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK).

Proszę o pilne zapoznanie się lekarzy i lekarzy dentystów z komunikatem dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

2017-03-20

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie jest współorganizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ‘Ratownictwo medyczne w nauce i praktyce’, która odbędzie się w dniach 6-8 września 2017 roku w Mikołajkach. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz wzięcia czynnego udziału w tym wydarzeniu.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Konferencji proszone są o zgłoszenie swojego udziału do dnia 31 marca 2017 roku w sekretariacie 1WSzK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Więcej informacji o konferencji dostępne na stronie: http://konferencjaratownictwo.pl

III MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA PL

2017-01-20

W związku z koniecznością złożenia sprawozdania z działalności naukowej i badawczej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie raportu naukowo-badawczego za rok 2016 do Działu Nauki i Badań Klinicznych 1WSzK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie wg załączonego wzoru. Raport należy złożyć w sekretariacie 1WSzK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie do 3 lutego 2017 roku. Raport dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Szpitala w zakładce Nauka i Badania Kliniczne/Działalność naukowa/Załączniki.

2017-01-02

Z dniem 1 stycznia 2017 roku decyzją Komendanta 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie został utworzony Dział Nauki i Badań Klinicznych. Kierownictwo DNiBK zostało powierzone dr. Łukaszowi Pietrzykowi. Główne zadania DNiBK obejmują prowadzenie badań i projektów naukowych oraz badań klinicznych w jednostkach 1WSzK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie oraz współpraca z innymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą.

Skip to content