Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Regulamin odwiedzin

Dla pacjenta

Regulamin odwiedzin dla osób odwiedzających chorych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie

REGULAMIN
dla osób odwiedzających pacjentów
w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

1. Pacjenci hospitalizowani w 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie mają prawo
do odwiedzania przez osoby bliskie.


2. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie są możliwe we wszystkie dni tygodnia, zalecane godziny odwiedzin 10:00 –18:00, natomiast w godz. 18:00-10:00 – w celu zapewnienia spokoju pacjentom oraz prawidłowości realizowania procedur medycznych – odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym.


3. Ze względów epidemiologicznych osoba odwiedzająca jest zobowiązana
do dezynfekcji rąk przy wejściu/wyjściu z oddziału.


4. Zaleca się, aby podczas odwiedzin pacjenta na sali chorych przebywała tylko jedna osoba odwiedzająca.


5. Czas odwiedzin pacjenta w sali chorych powinien być konsultowany
z personelem medycznym, dostosowany do możliwości organizacyjnych oddziału, stanu pacjenta oraz uprawnień innych pacjentów.


6. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na salach pooperacyjnych odwiedziny pacjentów są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym.


7. Odwiedziny pacjentów poddanych izolacji mogą odbywać się wyłącznie za zgodą personelu medycznego – z zastosowaniem wskazówek, dotyczących stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej.


8. W trakcie przebudowy lub prac remontowych, odwiedziny pacjenta odbywają się w miejscu wyznaczonym przez personel oddziału.


9. W uzasadnionych epidemiologicznie przypadkach Komendant szpitala może wprowadzić ograniczenia, związane z odwiedzaniem pacjentów (np. czas lub ilość jednocześnie odwiedzających) lub wprowadzić dodatkowe wymagania
(np. fartuch ochronny lub konieczność używania maseczki), a nawet
na podstawie państwowych rekomendacji wstrzymać odwiedziny przy braku możliwości zapewnia bezpieczeństwa odwiedzających.


10. Dzieci mogą uczestniczyć w odwiedzinach pod opieką osoby dorosłej.


11. Osoby z objawami infekcji oraz chore zakaźnie, a także będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą odwiedzać pacjentów.


12. Osoby odwiedzające:
– są zobowiązane do pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni
– powinny zachowywać się kulturalnie, nie prowadzić głośnych rozmów, uszanować prawo wszystkich pacjentów do poszanowania godności i intymności, a także podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu szpitala
– nie mogą wnosić alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji szkodliwych dla zdrowia
– nie mogą wprowadzać zwierząt


13. Niewłaściwe i niezgodne z prawem zachowanie osób odwiedzających będzie skutkować wyproszeniem z oddziału przez personel medyczny lub wezwaniem policji/żandarmerii wojskowej.

Skip to content