Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Regulamin odwiedzin

Dla pacjenta

Regulamin odwiedzin dla osób odwiedzających chorych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie

Wniosek o zgodę na odwiedziny pacjenta w stanie epidemii COVID-19 w 1WSzK w Lublinie

                                                                                                                           REGULAMIN

                                                                                                         dla osób odwiedzających chorych

                                                                           w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie


1.  Pacjenci hospitalizowani w 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie mają prawo do odwiedzania przez osoby bliskie.
2.  Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie są możliwe we wszystkie dni tygodnia, zalecane
     godziny odwiedzin 10:00 –18:00, natomiast w godz. 18:00-10:00 – w celu zapewnienia spokoju pacjentom oraz prawidłowości realizowania procedur
     medycznych – odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym.
3.  Ze względów epidemiologicznych osoba odwiedzająca jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy wejściu/wyjściu z oddziału.
4.  Zaleca się, aby podczas odwiedzin pacjenta na sali chorych przebywała tylko jedna osoba odwiedzająca.
5.  Czas odwiedzin pacjenta w sali chorych powinien być konsultowany z personelem medycznym, dostosowany do możliwości organizacyjnych oddziału, 
     stanu pacjenta oraz uprawnień innych pacjentów.
6.  W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na salach pooperacyjnych odwiedziny pacjentów są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z         
     lekarzem dyżurnym.
7.  Odwiedziny pacjentów poddanych izolacji mogą odbywać się wyłącznie za zgodą personelu medycznego – z zastosowaniem wskazówek, dotyczących
     stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej.
8.  W trakcie przebudowy lub prac remontowych, odwiedziny pacjenta odbywają się w miejscu wyznaczonym przez personel oddziału.
9.  W uzasadnionych epidemiologicznie przypadkach Komendant szpitala może wprowadzić ograniczenia, związane z odwiedzaniem pacjentów (np. czas
     lub ilość jednocześnie odwiedzających) lub wprowadzić dodatkowe wymagania (np. fartuch ochronny lub konieczność używania maseczki), a nawet na 
     podstawie państwowych rekomendacji wstrzymać odwiedziny przy braku możliwości zapewnia bezpieczeństwa odwiedzających.
10. Dzieci mogą uczestniczyć w odwiedzinach pod opieką osoby dorosłej.
11.  Osoby z objawami infekcji oraz chore zakaźnie, a także będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą odwiedzać pacjentów.
12.  Osoby odwiedzające:
       – są zobowiązane do pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni
       – powinny zachowywać się kulturalnie, nie prowadzić głośnych rozmów, uszanować prawo    wszystkich pacjentów do poszanowania godności
         i intymności,  a także podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu szpitala
       – nie mogą wnosić alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji szkodliwych dla zdrowia
       – nie mogą wprowadzać zwierząt
13.  Niewłaściwe i niezgodne z prawem zachowanie osób odwiedzających będzie skutkować wyproszeniem z oddziału przez personel medyczny lub 
      wezwaniem policji/żandarmerii wojskowej.

 
Skip to content