Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

Kierownik Oddziału

p.o. lek. Bartłomiej Orybkiewicz – specjalista chirurgii ogólnej, bariatra

Kierownik ds. pielęgniarstwa

mgr Elżbieta Chochół – specjalista pielęgniarstwa

Kadra lekarska

dr n . med. Magdalena Bącik – Donica – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Stanisław Hetman – specjalista chirurgii ogólnej, bariatra
lek. Bartłomiej Orybkiewicz – specjalista chirurgii ogólnej, bariatra
lek. Jacek Krysa – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Adam Bożym – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Michał Hader  – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Aleksandra Pakuła – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Bartłomiej Turowicz  – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie jest ośrodkiem realizującym procedury elektywne i pilne z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz zabiegi endoskopowe w zakresie przełyku, żołądka, trzustki, dróg żółciowych, okrężnicy i odbytnicy, w tym wykorzystujące radiologię zabiegową czy endosonografię (EUS). Zajmujemy się kompleksowym leczeniem chirurgicznym pacjentów z nowotworami układu pokarmowego, nowtowtorami układu endokrynologicznego czy mięsakami tkanek miękkich i przestrzeni zaotrzewnowej. Ważną dziedziną naszej aktywności zabiegowej jest chirurgia metaboliczna.
Nasz Ośrodek oferuje chorym dostęp do nowoczesnej, szybkiej i pełnoprofilowej diagnostyki oraz leczenia operacyjnego z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej realizowanych przede wszystkim technikami minimalnieinwazyjnymi, czyli metodą laparoskopową, endoskopową, wkrótce robotyczną, a także techniką klasyczną, wykorzystując najnowocześniejsze urządzenia i sprzęt.
Nasz zespół lekarski to młodzi, otwarci na nowoczesne metody leczenia profesjonaliści, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i stażach organizowanych przez czołowe ośrodki chirurgiczne w Polsce i Europie. Jesteśmy mocno zaangażowani w proces diagnostyczny i terapeutyczny naszych pacjentów. Z największą starannością dbamy o jak najlepsze możliwości i spersonalizowane leczenie zabiegowe chorych będących pod naszą opieką. Niezwykle oddany, wykształcony i profesjonalny zespół pielęgniarski jest dodatkowym gwarantem najwyższej jakości prowadzonej opieki chirurgicznej naszych pacjentów. Formalną i administracyjną stroną funkcjonowania naszego oddziału, a także koordynowaniem konsyliów multidyscyplinarnych zajmuje się fachowy i życzliwy zespół sekretariatu medycznego.
Jesteśmy integralną częścią wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, który dla zagwarantowania optymalnego planu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, spotyka się co najmniej dwa razy w tygodniu, celem omówienia diagnostyki lub leczenia pacjentów onkologicznych.
W portofolio wykonywanych przez nas zabiegów chirurgicznych znajdują się  takie procedury jak np. TaTME (transanal total mesorectal excision), która umożliwia zachowanie aparatu zwieraczowego i odbytu u chorych z nowotworem złośliwym dystalnego odcinka odbytnicy, czy TAMIS (transanal minimalny invasive surgery)  pozwalającą na zachowanie odbytnicy w przypadku zmian nowotworowych o niskim stopniu zaawansowania klinicznego.
Ponadto, jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce stosujących terapię podciśnieniową (NPWT) zakładaną drogą endoskopową Endo-Vac. Terapię tę stosujemy w leczeniu nieszczelności zespolenia okrężniczo – odbytniczego i przełykowo – jelitowego co często pozwala na zachowanie zespolenia i uniknięcie reoperacji.
W blisko 80% wykonywanych przez nas procedur, stosujemy metody minimalnieinwazyjne – videoskopowe czy endoskopowe techniki małoinwazyjne lub metody hybrydowe kojarzące metody laparoskopowe i endoskopowe z więcej niż jednego dostępu operacyjnego.
Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie jest ośrodkiem realizującym procedury elektywne i pilne z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz zabiegi endoskopowe w zakresie przełyku, żołądka, trzustki, dróg żółciowych, okrężnicy i odbytnicy, w tym wykorzystujące radiologię zabiegową czy endosonografię (EUS). Zajmujemy się kompleksowym leczeniem chirurgicznym pacjentów z nowotworami układu pokarmowego, nowtowtorami układu endokrynologicznego czy mięsakami tkanek miękkich i przestrzeni zaotrzewnowej. Ważną dziedziną naszej aktywności zabiegowej jest chirurgia metaboliczna.
Nasz Oddział cieszy się dużą renomą i zaufaniem pacjentów cierpiących z powodu otyłości. Jako nieliczni w makroregionie wykonujemy zabiegi bariatryczne, z czego najczęściej wykonywanym zabiegiem jest rękawowa resekcja żołądka sposobem laparoskopowym (sleeve gastrectomy), Gastric Bypass oraz SEDI.
Wspólnie z zespołem Oddziału Gastroenterologii, prowadzonym przez Dr Mariana Zająca, współpracujemy w kompleksowym leczeniu chorych z zapalnymi chorobami jelit – wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy choroba Leśniowskiego-Crohna prowadząc resekcyjny, chirurgiczny etap procesu terapeutycznego oparty na technikach małoinwazyjnych.
Dzięki zaufaniu kolegów z Oddziału Ginekologii prowadzonego przez dr n. med. Piotra Olchę, uczestniczymy w chirurgicznym leczeniu pacjentek z zaawansowaną endometriozą wymagających resekcji wielonarządowych.
Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej. Obecnie mamy 4 miejsca szkoleniowe, na których zatrudnieni lekarze przygotowują się do zdobycia specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej. Planujemy złożyć wniosek o szkolenie w ramach stażu kierunkowego z zakresu chirurgii małoinwazyjnej dla osób specjalizujących się w chirurgii ogólnej pracujących w innych ośrodkach. Zapraszamy lekarzy rezydentów odbywających szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej i innych dziedzin zabiegowych do odbycia stażu kierunkowego z chirurgii ogólnej w Naszym Oddziale.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Skip to content