Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 1. Strona główna
 2. /
 3. Aktualności
 4. /
 5. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Lekarze i inżynierowie współpracować będą w celu osiągnięcia wspólnego celu jakim jest między innymi szybka i precyzyjna diagnostyka medyczna. W dniu 19.04.2024r.  zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską, reprezentowaną przez dr hab. inż. Dariusza Czerwińskiego, prof. uczelni – Prorektora ds. współpracy i rozwoju, a 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, reprezentowanym przez płk dr n. biol. Aleksandra Michalskiego – Komendanta Szpitala. Współpraca między stronami obejmować będzie wspólne prowadzenie badań naukowych i wspólne przystępowanie do realizacji prac rozwojowych i innych związanych z nauką. Strony zobowiązały się do realizacji wspólnych projektów w zakresie posiadanych uprawnień i możliwości, których ideą przewodnią jest rozwój innowacyjnych technologii, działalności naukowej i wspomaganie doskonalenia wiedzy oraz przygotowania projektów rozwojowych w obszarze innowacji i nowych technologii. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną współpracę w zakresie przedmiotu porozumienia zostały: ze strony Szpitala dr n. med. Katarzyna Dyndor (Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej), ze strony Politechniki Lubelskiej  dr inż. Róża Dzierżak (Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych PL).

Współpraca obejmować będzie w szczególności:

 • działalność badawczo-rozwojową, w tym prace badawczo-rozwojowe i badania naukowe w zakresie diagnostyki medycznej;
 • wspólne opracowywanie tematyki projektów badawczych i celowych służących bezpośredniemu zastosowaniu ich w medycynie;
 • wspólną realizację inwestycji służących badaniom naukowych i pracom rozwojowym;
 • upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych;
 • umożliwienie nauczycielom akademickim Politechniki odbycia stażu zawodowego w Szpitalu;
 • umożliwienie studentom odbywania praktyk w Szpitalu.

płk Bogusław PIĄTEK

Skip to content