Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Wizyta dyrektora departamentu infrastruktury MON

Wizyta dyrektora departamentu infrastruktury MON

W dniu 04.02.2022r. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie na zaproszenie Komendanta wizytował Dyrektor Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej dr Marcin MAZURYK wraz z Głównym Specjalistą Departamentu płk. Arturem ZDYBSKIM. Departament Infrastruktury odpowiada za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oddanymi w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Celem wizyty było zapoznanie z obecnym stanem infrastruktury Szpitala oraz planowanymi inwestycjami w tym inwestycjami niezbędnymi do realizacji dla zapewnienia jego właściwego funkcjonowania. Komenda Szpitala podejmuje szereg przedsięwzięć optymalizujących wykorzystanie posiadanej infrastruktury oraz ciągłą jej poprawę w celu polepszenia warunków leczenia dla pacjentów i personelu, zabiega również o pozyskanie środków finansowych na realizację tych działań. Dzięki otrzymanym w latach ubiegłych dotacjom z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, możliwe było wybudowanie budynku Centralnego Bloku Operacyjnego  (w którym poza Blokiem Operacyjnym znajduje się Izba Przyjęć, Oddział Chirurgii,  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Analityki Lekarskiej, Apteka Szpitalna i lądowisko dla śmigłowców na dachu budynku). W ostatnim czasie pozyskano nowoczesny tomograf na potrzeby Izby Przyjęć oraz tworzonego SOR,  na ukończeniu jest inwestycja związana z przebudową traktu żywieniowego w którym we własnym zakresie przygotowywane będą posiłki dla pacjentów. Jednym z największych obecnych wyzwań jest wykonanie nadbudowy budynku głównego wraz z nowym pokryciem dachowym co w bardzo dużym stopniu warunkuje przyszłość Szpitala. Dyrektor Departamentu Infrastruktury zaakceptował kierunki rozwoju przedstawione przez Komendanta Szpitala płk. Aleksandra MICHALSKIEGO oraz kolejność prowadzonych inwestycji realizowanych w miarę możliwości pozyskania źródeł ich finansowania.

płk Bogusław PIĄTEK

Skip to content