Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Badania okulistyczne w 1 WSZK w ramach „Lubelskich dni promocji...

Badania okulistyczne w 1 WSZK w ramach „Lubelskich dni promocji zdrowia”

W ramach akcji “Lubelskie Dni Promocji Zdrowia” organizowanej w dniach od 3 do 10  czerwca 2022 przez Miasto Lublin zespół okulistyki  1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie czynnie włączył się do udziału w tym bardzo ważnym i potrzebnym przedsięwzięciu.

W ramach akcji 10.06.2022r. lekarze okuliści, specjaliści z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Lublinie, przeprowadzili bezpłatne badania okulistyczne – diagnostykę w kierunku zaćmy u wszystkich osób, które podejrzewały u siebie  rozwój zaćmy, zaobserwowały znaczne pogorszenie widzenia, obniżenie ostrości wzroku i/lub były zaniepokojone stanem swojego narządu wzroku. W trakcie badań osoby, u których zdiagnozowaną zaćmę wymagającą już leczenia operacyjnego mogły być zakwalifikowane i miały wyznaczone termin operacji, dzięki czemu znacznie skrócono droga diagnostyki i kwalifikacji do leczenia  zaćmy.

Zaćma to najczęstsza na świecie i odwracalną przyczyna obniżenia ostrości wzroku do ślepoty włącznie. Jest chorobą soczewki oka polegającą na jej zmętnieniu, które upośledza widzenie. W przypadku całkowitego zmętnienia soczewki pacjent może być całkowicie pozbawiony widzenia w chorym oku. Zaćma prędzej, czy później dotyka większość ludzi,  szczególnie osoby po 60 roku życia, a niekiedy zmętnienie soczewki rozwija się znacznie wcześniej.

Jedyną znaną metodą leczenia zaćmy jest leczenie operacyjne,  z którym nie można długo zwlekaćPogorszenie widzenia związane ze zmętnieniem soczewki – zaćmą jest całkowicie odwracalne,  poprzez podjęcie leczenia operacyjnego w odpowiednim czasie. Wysokie zaawansowanie zmętnienia soczewki – zaćmy niesie za sobą wprost proporcjonalne do stopnia zmętnienia soczewki zwiększenie możliwych powikłań przedoperacyjnych, śródoperacyjnych a nawet komplikacji pooperacyjnych. Zbyt długie zwlekanie z decyzją operacji zaćmy wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań takich jak chociażby ostre zamkniecie kata przesączania w przebiegu zaawansowanej zaćmy dojrzałej (zw. pęczniejącą) – zwanego dawniej ostrym atakiem jaskry. Ostre zamkniecie kata przesączania grozi natomiast trwałym pogorszeniem widzenia do całkowitej utraty widzenia włącznie. Wysokie stadium zaawansowania choroby, wpływa niekorzystnie zarówno na przebieg samej operacji jak i  przedłuża znacznie rekonwalescencję po operacji zaćmy oraz może powodować nieodwracalne i niekorzystne skutki dla narządu wzroku na przestrzeni czasu. Ma to znaczący wpływ na widzenie osoby po operacji zaćmy. Samo zmętnienie soczewki może uniemożliwić dalszą diagnostykę lub utrudnić leczenie innych schorzeń narządu wzroku z powodu braku przezierności ośrodków optycznych. Dlatego bardzo istotna jest wczesna diagnostyka i w odpowiednym czasie podjęcie leczenia operacyjnego zaćmy. Nie pozostaje bez znaczenia fakt, że zaćma dotyczy często osób starszych u których z wiekiem może ulec także pogorszeniu stan ogólny zdrowia, który ma bezpośredni wpływ na proces leczenia i rehabilitacji pooperacyjnej pacjentów. Zwlekania z operacja zaćmy u takich osób nie jest bez znaczenia i  często działa niekorzystnie.  Powinno nas to skłonić do wczesnej diagnostyki w kierunku zaćmy i  szybkiego podejmowania leczenia operacyjnego zaćmy u osób starszych obciążonych licznymi schorzeniami ogólnymi, oczywiści tylko przy wyraźnych wskazaniach medycznych.

Dzięki zaangażowaniu personelu medycznego Poradni Okulistycznej 1 Szpitala Wojskowego w ciągu jednego  dnia  przebadano  30  osób w wieku od 45 do 85 lat. Jak ważne jest wykonywanie badań w kierunku zaćmy niech świadczy fakt, że u 60 % przebadanych  pacjentów stwierdzono w różnym stopieniu proces zaawansowania zaćmy, u części badanych wykryto również szereg innych schorzeń i wad narządu wzroku. Jednej osobie zalecono ścisłą diagnostykę i obserwacje w Poradni Okulistycznej ze względu na znaczny proces zaawansowania zwyrodnienia plamki żółtej u badanego (AMD) i dużego ryzyka trwałego pogorszenia widzenia do utraty wzroku w włącznie. Badany nie wiedział, że ma jakiekolwiek schorzenie narządu wzroku i nie zauważył istnego pogorszenia widzenia. U jednej osoby stwierdzono podejrzenie jaskry i zalecono dalsza diagnostykę pod tym katem.  25 %  badanych zostało zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego zaćmy i wyznaczono im termin operacji zaćmy w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym. 10- 15 % badanych wymaga dalszej kontroli zaćmy w Poradni Okulistycznej, w okresie od pół roku do roku maksymalnie, z powodu zaawansowania zmętnienia soczewki, które nie kwalifikującego się w chwili obecnej do leczenia operacyjnego. Badanym udzielano także indywidualnych i dostosowanych do danego przypadku klinicznego porad okulistycznych dotyczących dalszych zaleceń co do postępowania profilaktyczno – leczniczego z zakresu narządu wzroku.

Bezpłatne badania prowadzone były w Poradni Okulistycznej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w  Lublinie, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie terminy na wizyty zostały zapełnione. Nie udało się zapewnić możliwości wykonania badań wszystkim zainteresowanym, którym nie udało się zarejestrować w ramach prowadzonej akcji „Lubelskich dni promocji zdrowia”.

Wszystkich zainteresowanych zaniepokojonych  stanem swojego wzroku i podejrzewających u siebie zaćmę zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań okulistycznych w kierunku zaćmy  prowadzonych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  w ramach akcji pt.: „ Odzyskaj pełnie widzenia – nie patrz jak przez mgłę”,  po wcześniejszym telefonicznych zarejestrowaniu. Rejestracja na badania w kierunku zaćmy:  Oddział Okulistyki 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Lublinie,  Al. Racławickie 23 Lublin, tel. 261-183-226.  Na badanie nie jest wymagane skierowanie. Badania są całkowicie bezpłatne i  przeprowadzane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki, wyznaczane są w bardzo krótkim terminie, bez kolejki. W trakcie badań możemy zakwalifikować i wyznaczyć termin operacji zaćmy w ramach NFZ. Badania w kierunku zaćmy  w ramach akcji pt.: „ Odzyskaj pełnie widzenia – nie patrz jak przez mgłę”   są prowadzone przez cały czas aż do odwołania. Wizytę można umówić telefonicznie na dogodny dla siebie termin.

dr n. med. Małgorzata KOWAL
płk Bogusław PIĄTEK

Skip to content