Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Prowadzone badania kliniczne – Informacje

Prowadzone badania kliniczne

1. Kluczowe, wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone zmodyfikowaną metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy 3 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kliniczną Multimeric-001 (M-001) – szczepionki przeciw grypie podawanej domięśniowo dwa razy u starszych osób dorosłych i osób w podeszłym wieku (≥50 lat)

2. Wieloośrodkowe randomizowanie, kontrolowane placebo, badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa CSL112 u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.

3. Badanie nr 1 oceniające leczenie indukcyjne – wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy prowadzone z radnomizacją metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo oceniające stosowanie doustnego ozanimodu jako leczenia indukcyjnego umiarkowanej do ciężkiej aktywnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna.

4. Wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy prowadzone z radnomizacją metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo ozanimodu oceniające stosowanie tej terapii jako leczenia podtrzymującego umiarkowanej do ciężkiej aktywnej postaci choroby Leśniowskiego- Crohna.

5. Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne III fazy z zastosowaniem doustnego ozanimodu w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej aktywnej postaci choroby Leśniowskiego- Crohna, będące kontynuacją poprzednich badań.

Skip to content