Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. OTWARCIE TRAKTU ŻYWIENIOWEGO

OTWARCIE TRAKTU ŻYWIENIOWEGO

W dniu 12 sierpnia 2022r. odbyło się oficjalne rozpoczęcie funkcjonowania traktu żywieniowego po przeprowadzonym remoncie.  Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej płk Mariusz ŚWIDERSKI wraz z Komendantem 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie płk. Aleksandrem MICHALSKIM. Trak żywnościowy poddany został całkowitej przebudowie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów umożliwiających przechowywanie produktów spożywczych, przygotowywanie posiłków w sposób wydajny z zapewnieniem wysokiej jakości oraz właściwych warunków pracy dla osób pracujących w kuchni. Pomieszczenia wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt gastronomiczny wysokiej jakości zapewniający dużą wydajność kuchni umożliwiającą przygotowanie posiłków dla ok. 2000 osób w przypadku wystąpienia takiej potrzeby przy zwiększeniu obsady personelu kuchennego. Na co dzień kuchnia przygotowuje posiłki dla ok. 300 osób zapewniając żywienie pacjentów z uwzględnieniem wymagań dietetycznych. Zakupiony został również sprzęt do dystrybucji posiłków (podgrzewanych umożliwiających utrzymanie optymalnej temperatury ) tak aby trafiały do pacjentów szybko, sprawnie z zapewnieniem najwyższych standardów sanitarno-higienicznych, posiłki były ciepłe i smaczne. Koszt realizacji zadania inwestycyjnego  “Przebudowa traktu żywieniowego” wyniósł 8,14 mln. Inwestycja dofinansowana została ze środków budżetu państwa w ramach “Planu inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP” w kwocie 8 mln. Pozostałe środki wygospodarowane zostały z budżetu Szpitala. W trakcie uroczystości Komendant Szpitala podziękował przedstawicielowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia za uzyskane dofinansowanie ze środków  Ministerstwa Obrony Narodowej w formie dotacji celowej na ukończoną inwestycję a także za przydzielone dotacje na zadanie inwestycyjne związane z nadbudową budynku Szpitala oraz zakup chirurgicznego systemu robotycznego umożliwiającego przeprowadzanie zabiegów operacyjnych z jego wykorzystaniem. Te dwie inwestycje są kluczowe dla dalszego funkcjonowania oraz rozwoju szpitala. Pułkownik Michalski podziękował również osobom zaangażowanym bezpośrednio w  realizacje ukończonej inwestycji przebudowy traktu żywieniowego a w szczególności pracownikom działu inwestycji.

płk Bogusław PIĄTEK

Link do materiałów – https://lublin.tvp.pl    https://kurierlubelski.pl      https://radio.lublin.pl    https://spottedlublin.pl    https://medicus     https://lubelski.pl

Skip to content