Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. LETNIE SYMPOZJUM NAUKOWE

LETNIE SYMPOZJUM NAUKOWE

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zorganizował w dniu 12.08.2022r. Letnie sympozjum naukowe – „Postępy w medycynie zabiegowej”, które patronatem objęła Wojskowa Izba Lekarska. W skład komitetu naukowego pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. n. med. Małgorzata POLZ-DACEWICZ weszli: Prof. dr. hab. n. med. Władysław WITCZAK, Płk dr n. biol. Aleksander MICHALSKI, Dr hab. n. med. Grzegorz SOBIESZEK, Dr hab. n. med. Mariusz GONIEWICZ – Prof. UM w Lublinie, Dr n. med. Piotr OLCHA, Dr hab. n. med. Krzysztof GAŁCZYŃSKI. W sympozjum uczestniczył również Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej płk Mariusz ŚWIDERSKI. Program sympozjum obejmował pięć paneli tematycznych z zakresu kardiologii, ginekologii, chirurgii, neurochirurgii i urologii. Była to okazja do spotkania się w gronie naukowców, lekarzy specjalistów, pozyskania wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Wykłady wygłosiło blisko 20 prelegentów w tym:  Płk dr. n. biol. Aleksander MICHALSKI, Prof. dr hab. n. med. Władysław WITCZAK, Dr. hab. n. med. Grzegorz SOBIESZEK, Dr n. med. Aneta SKWAREK-DZIEKANOWSKA, Lek. med. Maciej MISTARZ, Lek. med. Sergiusz NOWAK, Lek. med. Natalia JURZAK-MYŚLIWY, Dr. hab. n. med. Krzysztof GAŁCZYŃSKI, Dr n. med. Piotr OLCHA, Dr n. med. Łukasz NOWAKOWSKI, Dr n.med. Paweł SZMYGIN, Dr n. med. Katarzyna DYNDOR, Dr. n. med. Jacek KIŚ, Lek. med. Remigiusz ŻEBROWSKI, Lek. med. Małgorzata JANKOWSKA, Lek. med. Marcin KUBIAK. Na zakończenie sympozjum Komendant Szpitala płk MICHALSKI wręczył uczestnikom certyfikaty uczestnictwa. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2006 roku w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej ilości godzin uczestnictwa w konferencji, uczestnikom sympozjum przysługuje 6 punktów edukacyjnych. Ambicją Kierownictwa Szpitala jest rozwój naukowy Szpitala dlatego sympozja naukowe mają mieć charakter cykliczny. O potrzebie realizacji takich przedsięwzięć świadczą również opinie formułowane przez uczestników sympozjum.

płk Bogusław PIĄTEK

https://medicus.lublin.pl

Skip to content