Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Podziękowanie dla szpitala za walkę z pandemią

Podziękowanie dla szpitala za walkę z pandemią

W dniu 28.06.2022r. w Zintegrowanym Interdyscyplinarnym Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie odbyła się uroczystość zorganizowana przez Wojewodę Lubelskiego w trakcie której podsumowano walkę z pandemią COVID-19 na terenie województwa lubelskiego, wręczone zostały podziękowania i wyróżnienia. W dowód uznania za poświęcenie i codzienny trud w pełnieniu powierzonych obowiązków wynikających z sytuacji kryzysowej Lech Sprawka wręczył statuetki i Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem. W ten symboliczny sposób podziękował za ponad dwa lata pracy m.in. wszystkim pracownikom służby zdrowia wręczając statuetki na ręce dyrektorów i przedstawicieli szpitali oraz organom prowadzącym, przedstawicielom inspekcji sanitarnych, laboratoriów, stacji pogotowia ratunkowego, NFZ, służb mundurowych, a także konsultantom wojewódzkim, przedstawicielom mediów i pracownikom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wśród wyróżnionych znalazł się również 1 Wojkowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Komendant Szpitala płk dr. n. biol. Aleksander Michalski odebrał z rąk Wojewody statuetkę z podziękowaniem i wyrazami uznania za czynne zaangażowanie w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w województwie lubelskim. Pułkownik Michalski otrzymał również imienny Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem. Zaangażowanie Szpitala było bardzo znaczące a wysiłek personelu zauważony i doceniony. Warto podkreślić, że w  1 Wojskowym Szpitalu dwukrotnie utworzony został “Oddział Covidowy ” dla chorych zmagających się ze skutkami zarażenia wirusem SARS-CoV-2, którego zasadniczą obsadę stanowił personel Oddziału Wewnętrznego, wspomagany personelem innych oddziałów w tym szczególnie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakład Analityki Lekarskiej oraz personel medyczny Szpitala, zorganizowali ogólno dostępny Punkt Pobrań czynny w dogodnych godzinach dla chcących wykonać wymazy (w tym w niedziele i święta). Umożliwiało to pacjentom pobieranie wymazów oraz badanie próbek w możliwie jak najkrótszym czasie a wykrywanie zakażeń i izolacja była  jedną z najważniejszych metod ograniczania rozprzestrzeniania się  epidemii. Szpital włączył się również w akcję szczepień ochronnych. Personel Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej zorganizował Punkt Szczepień Populacyjnych w którym szczepionki podano setkom pacjentów. Dużym wysiłkiem dla personelu Szpitala było również zorganizowanie wspólnie z Urzędem Miasta Lublin ,Punktu Szczepień Powszechnych na hali MOSIR “Icemania’. W ramach działalności  Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego koordynowane i realizowane było szczepienie żołnierzy i pracowników RON na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Komendant Szpitala osobiście włączył się również w propagowania akcji szczepień.  Przeprowadził szereg spotkań z młodzieżą szkolną  oraz żołnierzami i pracownikami jednostek wojskowych w ramach których zapoznawał z aktualną sytuacja epidemiologiczna oraz zasadnością prowadzenia szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Walka z pandemią była dla Szpitala dużym wyzwaniem. Podziękowania należą się wszystkim pracownikom, przede wszystkim lekarzom i personelowi medycznemu ale także personelowi wspomagającemu, technicznemu i administracyjnemu. Współpraca na wszystkich płaszczyznach umożliwiła skuteczna walkę z pandemią.

płk Bogusław PIĄTEK

(Foto – LUW)

Skip to content