Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Święto wojskowej służby zdrowia

Święto wojskowej służby zdrowia

Święto Wojskowej Służby Zdrowia zostało ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej w 2014 roku i obchodzone jest w dniu 4 kwietnia. Jest wyrazem uznania dla żołnierzy i pracowników szpitali,  jednostek i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.

Komendant Szpitala w okolicznościowym przemówieniu powiedział, ” dzięki inicjatywie Wojewody Lubelskiego ma miejsce możliwość spotkania się w szerszym gronie z naszymi współpracownikami, koleżankami i kolegami z różnych placówek i jednostek z województwa lubelskiego z którymi współdziałamy na co dzień. Myślę że będę wyrazicielem opinii wszystkich tu zgromadzonych dziękując Panu Wojewodzie z tę inicjatywę. To znak, że zostaliśmy dostrzeżeni pośród całego personelu medycznego w województwie i doceniono nasz wysiłek i zaangażowanie w pomoc potrzebującym”.  W dalszej części wystąpienia Komendant mówił, że ostatni czas bardzo mocno doświadcza nas w nowych nieznanych sytuacjach wymagając szczególnych poświęceń. Mówię tu przede wszystkim o pandemii   związanej z wystąpieniem Covid -19. Konieczność organizowania tymczasowych oddziałów Covidowych, organizacja szczepień, punktów wymazowych a teraz konieczność przygotowania na ewentualną pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wszystko to wymaga zwiększonego nakładu pracy, oraz poświęcania z narażania własnego zdrowia a nawet  życia przy walce z nieznaną podstępną chorobą której na początku jej wystąpienia nie wiadomo było jak leczyć i jak się skutecznie przed nią zabezpieczyć. Dlatego służba zdrowia pomimo tego że w ostatnich latach nazywana ochroną zdrowia jest prawdziwą służbą dla pacjentów i ich zdrowia i życia. Dziękuję wszystkim Państwu za tą służbę. Dziękuję za poświęcenie za wysiłek jaki wkładacie w tą codzienną pracę. Serdecznie dziękuje wszystkim żołnierzom i pracownikom Szpitala za zaangażowanie i codzienny trud, bo to tylko dzięki Wam pomagamy tym którzy tej pomocy potrzebują czyli naszym pacjentom.  Komendant Szpitala podziękował zaproszonym Gościom za życzliwość i pomoc w rozwiązywaniu problemów. To wsparcie jest bardzo zauważalne na każdym kroku. Dziękuję za tą współpracę i proszę o jej dalsze rozwijanie my ze swej strony deklarujemy chęć do udziału w przedsięwzięciach które służą ochronie zdrowia naszego społeczeństwa. Wielu przedsięwzięć nie bylibyśmy w stanie zorganizować bez tej pomocy. Każdy z Państwa ma tutaj swój udział. Doświadczamy wsparcia ze strony wojewody, marszałka województwa. Z Prezydentem Lublina wspólnie organizowaliśmy największy na Lubelszczyźnie Punkt Szczepień Powszechnych Icemania oraz inne przedsięwzięcia prozdrowotne. Z Panią Kurator oświaty wspólnie zachęcaliśmy młodzież i ich rodziców do szczepień. A z Panią Dyrektor NFZ łączy nas więź szczególna bo dzięki finansowaniu możemy funkcjonować.  Szczególne słowa podziękowania pułkownik Michalski skierował “do przyjaciół wojskowych” z Wojskowej Obrony Terytorialnej, Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, Brygady Wielonarodowej, Wojskowego Oddziału Gospodarczego i Żandarmerii Wojskowej którzy wspierali nas siłami i środkami do zabezpieczenia Szpitala w walce z Covidem oraz punktów szczepień i punktów wymazowych. Dziękuję za pomoc, wzajemne zrozumienie i życzliwość z Waszej strony.

Po przemówieniu okolicznościowym Komendant Szpitala odczytał list skierowany przez Panią Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Panią dr Aurelię Ostrowską do żołnierzy i pracowników zatrudnionych w wojskowych podmiotach leczniczych oraz jednostkach wojskowych z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia.

W trakcie uroczystości wręczone zostały dyplomy uznania wojewody lubelskiego, które  otrzymali żołnierze i pracownicy z 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, 6. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie, 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uhonorowano także Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz odznakami pamiątkowymi 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego wyróżniający się personel 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie.

W tym wyjątkowym dniu, w imieniu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, marszałka województwa lubelskiego, prezydenta miasta Lublin oraz własnym, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. W tym wyjątkowym miejscu niech będzie życzenie zdrowia – bo zdrowie jest najważniejsze, ale życzę również spokoju, satysfakcji z pracy i ze współpracy, dumy z pomocy osobom trzecim. Pragnę szczególnie podziękować osobom odznaczonym, nagrodzonym dyplomami i wyróżnionym – mówił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Na zakończenie uroczystości płk Michalski podziękował wszystkim  za pracę na rzecz Wojskowej Służby Zdrowia oraz Szpitala, Państwa Polskiego i jego obywateli pacjentów bo to co robimy nie robimy dla siebie. To nasza cegiełka w trosce o bezpieczeństwo naszego kraju, naszych rodaków w tym przyszłych pokoleń stwierdził Komendant Szpitala.

płk Bogusław PIĄTEK

Linki do materiałów:  https://www.lublin.uw.gov.pl        https://lublin.tvp.pl-1      https://lublin.tvp.pl-2

https://radio.lublin.pl 1      https://radio.lublin.pl 2-zdjęcia            https://kurierlubelski.pl       https://www.dziennikwschodni.pl

https://lubelski.pl        https://medicus.lublin.pl/2022/04/lekarz-w-mundurze-zolnierza/

Skip to content