Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. ŚRODKI FINANSOWE NA PRZEBUDOWĘ KOMUNIKACJI WEWĘTRZNEJ SZPITALA

ŚRODKI FINANSOWE NA PRZEBUDOWĘ KOMUNIKACJI WEWĘTRZNEJ SZPITALA

Istniejąca infrastruktura komunikacyjna  Szpitala jest mocno wysłużona. Jest to efekt wieloletniej eksploatacji a przede wszystkim braku środków finansowych na ten cel, który może się wydawać nie związany bezpośrednio z prowadzoną dzielnością leczniczą. Zapewnienie swobodnego bezkolizyjnego dojazdu dla karetek, możliwość dowozu pacjentów, zapewnianie możliwości zaparkowania pojazdów pacjentów, odwiedzających i pracowników przez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, bezpieczne dojścia do budynków wytyczonymi ciągami pieszymi, zorganizowany ruch pojazdów na terenie kompleksu, właściwe oznakowanie pionowe i poziome, umożliwienie dojazdu dostawców, pojazdów specjalnych np. z tlenem, wykonanie dodatkowego wjazdu do szpitala zapewniającego komunikację w przypadku nie przejezdności wjazdu zasadniczego,  wiążą się wprost z prawidłowym funkcjonowaniem szpitala. Dzięki życzliwości Prezesa Rady Ministrów oraz zaangażowania Kierownictwa Szpitala wspieranego przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON, udało się pozyskać środki finansowe na ten cel z budżetu Państwa z rezerwy w kwocie 2 235 200 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie”. Środki przekazane zostały do Szpitala w dniu 13.09.2023r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia w towarzystwie Posła Sylwestra Tułajewa, Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala.

płk Bogusław PIĄTEK

Skip to content