Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. PORADNIA LIPIDOLOGICZNA W 1 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM

PORADNIA LIPIDOLOGICZNA W 1 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM

Lekarze z Oddziału Kardiologii, dr Michał Miszczak wspólnie z dr Agnieszką Dronką – Mazur prowadzą  w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Poradnię Lipidologiczną zajmującą się leczeniem zaburzeń lipidowych (hipercholesterolemii i hipertriglicerydemii). Posiadają certyfikat Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Prowadzą  najnowocześniejsze terapie w ramach programów lekowych refundowanych przez NFZ u pacjentów po zawale serca oraz z rozpoznaną hipercholesterolemią rodzinną. Uczestniczą w  badaniach klinicznych leków obniżających poziom lipoproteiny a – ważnego czynnika ryzyka rozwoju i progresji choroby wieńcowej. Wykonują konsultacje chorych z opornymi na leczenie dyslipidemiami z innych Ośrodków Kardiologii na Lubelszczyźnie. Uczestniczą aktywnie w konferencjach z tematyki kardiologii prewencyjnej o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym prezentując wyniki leczenia chorych. Prowadzą również szkolenia dla wszystkich lekarzy zainteresowanych tą tematyką. Owocnie współpracują naukowo z Instytutem Kardiologii w Warszawie jako ośrodkiem referencyjnym w Polsce. Wszystkich pacjentów z zaburzeniami lipidowymi zapraszamy do naszej Poradni Lipidologicznej (wystarczy skierowanie do Poradni Kardiologicznej).

płk Bogusław PIĄTEK

Skip to content