Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI – NADBUDOWA BUDYNKU SZPITALA

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI – NADBUDOWA BUDYNKU SZPITALA

W dniu 06.10.2022r. w siedzibie Szpitala  podpisana została umowa na realizację inwestycji „Nadbudowa budynku głównego Szpitala  z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej i neurochirurgicznej”. Jest to bardzo ważne dla przyszłości Szpitala wydarzenie które determinuje jego dalsze funkcjonowanie i rozwój.
INWESTOR: Komendanta Szpitala – płk dr n. biol. Aleksander MICHALSKI
WYKONAWCA: Prezes Zarządu Warbud SA – Nicolas DÉPRET, Prokurent – Lech WĄSOWSKI
INWESTOR ZASTĘPCZY: Przewodniczący Rady Nadzorczej ZDI Sp. z o.o. – Arkadiusz WIŚNIEWSKI
Wartość umowy zawartej z Warbud SA wynosi 95 693 071,35 zł brutto. (finansowana z budżetu państwa w ramach Planu Inwestycji Budowlanych Ministerstwa Obrony Narodowej).
Termin wykonania robót budowlanych – koniec lutego 2025r.
Termin zakończenia całości inwestycji (z dostawa i uruchomieniem sprzętu) – grudzień 2025r.
Zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjnych. Realizacja zadania inwestycyjnego zakłada etapową nadbudowę kondygnacji strychu poprzez wykonanie  ścianek kolankowych i nowej konstrukcji dachu pozwalającą na wykonanie w dawnej przestrzeni strychu pomieszczeń użytkowych o funkcji medycznej: Oddział Kardiologiczny z pomieszczeniami rehabilitacji kardiologicznej oraz Oddział Neurochirurgiczny wraz  z pomieszczeniami rehabilitacji neurochirurgicznej. Nad kondygnacją 4 piętra, w przestrzeni pod dachem, wykonana zostanie kondygnacja techniczna, w której będą umieszczone instalacje obsługujące 4 kondygnację.

Realizacja zadania inwestycyjnego  została podzielona na dwa etapy z uwagi na konieczności utrzymania ciągłości świadczenia usług medycznych przez placówkę. Etap I realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie w części zachodniej budynku głównego Szpitala prac oraz dostaw sprzętu i aparatury medycznej w celu utworzenia Oddziału Kardiologicznego wraz z pomieszczeniami rehabilitacji kardiologicznej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przewidziany termin zakończenia realizacji etapu to marzec 2024 roku. Etap II obejmuje wykonanie w części wschodniej budynku głównego Szpitala prac mających na celu  utworzenie Oddziału Neurochirurgii wraz z pomieszczeniami rehabilitacji neurochirurgicznej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przewidziany termin zakończenia realizacji etapu II to luty 2025, a do grudnia 2025 planowana jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej.
W planowanej nadbudowie w części centralnej budynku głównego Szpitala zlokalizowana została aula.

płk Bogusław PIĄTEK

Skip to content