Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. HISTORYCZNA ZAGADKA – SKĄD POCHODZĄ BLOKI KAMIENNE ODNALEZIONE NA TERENIE...

HISTORYCZNA ZAGADKA – SKĄD POCHODZĄ BLOKI KAMIENNE ODNALEZIONE NA TERENIE SZPITALA

Od wielu, lat na terenie należącym do Szpitala, znajdują się bloki kamienne, których historia pozostaje zagadką. Brak jest rzetelnej wiedzy dotyczącej ich przeznaczenia i pochodzenia. Na podstawie przekazów byłych wieloletnich pracowników Szpitala mówiących, że bloki prawdopodobnie pochodzą z pomnika rozebranego przez Niemców w czasie II wojny światowej zlokalizowanego na Placu Litewskim rozpoczęło się poszukiwanie prawdziwego ich pochodzenia. Jedna z hipotez mówi, że mogą to być elementy z pomnika  Nieznanego Żołnierza. Aby zweryfikować te przekazy i ustalić stan faktyczny Kierownictwo Szpitala zwróciło się do Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Na miejsce składowania bloków zaproszony został również znany lubelski kamieniarz Pan Witold Marcewicz, wykonawca wielu pomników znajdujących się na terenie Lublina oraz województwa lubelskiego. Według jego opinii na podstawie między innymi sposobu obróbki kamienia jest prawdopodobne, że mogą to być elementy przedwojennego pomnika. Dzięki zainteresowaniu Konserwatora Zabytków oraz wsparciu 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wkrótce zagadka może zostać rozwikłana. Na dzień 14 września o godzinie 9.00  Komendant Szpitala ustalił wspólne oględziny znaleziska. Przy wykorzystaniu sprzętu przeładunkowego 2 LBOT pod nadzorem konserwatorskim,  bloki które aktualnie ułożone są w pryzmę, zagłębione w ziemi,  zarośnięte roślinnością zostaną wydobyte rozłożone i poddane szczegółowym oględzinom.  Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia jest szansa na odnalezienie inskrypcji wykutych w kamieniu, które jednoznacznie określą pochodzenie kamiennych bloków. Kierownictwo Szpitala liczy się również z faktem, że pochodzenie znaleziska może być zupełnie inne, niezwiązane z pomnikiem Nieznanego Żołnierza, a przedstawiane historie mogą nie znaleźć potwierdzenia w rzeczywistości. Jednak obowiązkiem wobec przeszłości i szacunku dla historii jest dołożenie wszelkiej staranności, aby wyjaśnić tę sprawę.  W przypadku, gdy okaże się, że są to elementy pomnika Nieznanego Żołnierza, będzie to sensacyjne odkrycie a “kamienie pamięci” znajdą godne miejsce na terenie Lublina.

Liczymy także na pomoc osób, które posiadają wiedzę na temat pomnika Nieznanego Żołnierza z okresu międzywojennego lub mają jego czytelną fotografię (jedyna posiadana fotografia jest mało pomocna ze względu na fakt, że na płycie ułożone są wiązanki kwiatów które ja zasłaniają) . Osoby takie proszone są o zgłaszanie się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie lub Komendy Szpitala (1wszk@wp.pl).

płk Bogusław PIĄTEK

O rozwóju sytuacji na bieżąco informuje Radio Lublin.

Skip to content