Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. DOKTOR HABILITOWANY ŁUKASZ PIETRZYK

DOKTOR HABILITOWANY ŁUKASZ PIETRZYK

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie stale wzmacnia swój potencjał naukowy.  Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2022 r. doktorowi Łukaszowi Pietrzykowi, st. asystentowi Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej,  został nadany stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Podstawą nadania stopnia dr hab. n. med. był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: „Śródbłonkowe markery nowotworowe w diagnostyce i progresji choroby oraz rokowaniu u pacjentów z rakiem jelita grubego”. Artykuły zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania międzynarodowego (Impact Factor) i osiągnęły wysoką liczbę cytowań.

Dr hab. n. med. Łukasz Pietrzyk jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i monografii naukowych, uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, wykonawcą grantów ministerialnych i uczelnianych, aktywnym pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i wykładowcą na kursach podyplomowych dla osób specjalizujących się m.in. w chirurgii ogólnej oraz  anestezjologii i intensywnej terapii.

Dodatkowo cieszy nas fakt, że dr hab. n. med. Łukasz Pietrzyk jest pierwszym samodzielnym pracownikiem nauki w historii Oddziału Chirurgii naszego Szpitala.

Gratulujemy Panie Docencie i życzymy dalszych sukcesów.

płk Bogusław PIĄTEK

Skip to content