Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Doktor habilitowany Grzegorz Sobieszek

Doktor habilitowany Grzegorz Sobieszek

Z wielką dumą, satysfakcją i radością informujemy, że dnia 21.04.2022r. Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych doktorowi Grzegorzowi Sobieszkowi, Kierownikowi Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki Naszego Szpitala.

Osiągnięcie naukowe o tytule „Ocena wartości parametrów bioimpedancyjnych i laboratoryjnych w diagnostyce i predykcji zaburzeń stanu odżywienia u chorych z przewlekłą niewydolnością serca” oparte zostało na cyklu powiązanych tematycznie oryginalnych publikacji naukowych opublikowanych w latach 2019-2021 w międzynarodowych czasopismach medycznych z dużym wskaźnikiem IF (wskaźnik cytowań IF jest miernikiem siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych).

Celem badań było uzupełnienie obecnego stanu wiedzy o kacheksji u pacjentów z niewydolnością serca oraz możliwościach jej wykrywania i predykcji. Szczególną uwagę poświęcono metodom umożliwiającym ocenę odżywienia organizmu na poziomie komórkowym, dzięki wykorzystaniu bioimpedancji, markerów genetycznych oraz biochemicznych. Zmiany stanu odżywienia organizmu na poziomie komórkowym wyprzedzają w czasie manifestację kliniczną wyniszczenia, stąd ich ocena może umożliwić wyselekcjonowanie grupy chorych na przewlekłą niewydolność serca PNS, u których szansa rozwoju wyniszczenia jest wysoka. U takich chorych dzięki odpowiednio wczesnej interwencji farmakologicznej, żywieniowej oraz rehabilitacji można znacząco ograniczyć rozwój wyniszczenia, bądź złagodzić jego przebieg. Ocena wybranych markerów może znacząco przyczynić się do predykcji oraz rokowania chorych z PNS.

Warto wspomnieć, że dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek jest autorem kilkudziesięciu publikacji oraz monografii naukowych o sumarycznym IF ponad 40, licznych wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także organizatorem warsztatów, spotkań naukowych i szkoleń w Oddziale Kardiologii dla lekarzy z regionu i całego kraju często z udziałem polskich i międzynarodowych autorytetów kardiologicznych z których relacje znajdują się na stronie internetowej Szpitala. Warto również podkreślić że dr Sobieszek jest twórcą Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Zgromadził wokół siebie zgrany zespół doskonałych specjalistów, pasjonatów i oddanych pracy współpracowników. Wielokrotnie w sytuacji bardzo złych rokowań dzięki zastosowaniu innowacyjnych technik interwencyjnych stosowanych tylko w nielicznych ośrodkach, podejmował udane próby ratowania życia. Zyskał uznanie i szacunek wśród współpracowników, przełożonych a przede wszystkim u pacjentów którym uratował zdrowie i życie.

Ostatni proces habilitacyjny, który odbył się w całości podczas pracy w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie przez pracownika Naszego Szpitala miał miejsce ponad 30 lat temu, a przeprowadził go prof. dr hab. Władysław Witczak, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii i obecny szef dr hab. n. med. Grzegorza Sobieszka. Historia zatoczyła więc koło i podtrzymana została tak ważna ciągłość pokoleniowa pracy naukowej i szkoleniowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

płk Bogusław PIĄTEK

Skip to content