Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Oferuje:

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej pracowników, pacjentów i ich rodzin oraz w relacjach pacjent/opiekun prawny pacjenta, a osoba wykonująca zawód medyczny;
  • dialog w przypadku zaistnienia konfliktów natury moralnej i etycznej wśród pracowników i pacjentów w celu znalezienia właściwego optymalnego rozwiązania.

Zgłaszanie wniosków:

1. We wtorki w godzinach 12.00 -13.00 osobiście u Przewodniczącego Zespołu ds. Etyki (II piętro budynku szpitala, oddział rehabilitacji).

2. Przesłanie wniosku pocztą elektroniczną na adres: zespol.etyki@1wszk.pl

Zespół ds. Etyki jest zobowiązany do przestrzegania zasad poufności i do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane.