Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 1. Strona główna
 2. /
 3. Wykonywane procedury chirurgiczne

WYKONYWANE PROCEDURY CHIRURGICZNE

Chirurgia jelita grubego i odbytnicy – wykonujemy pełen profil zabiegów kolorektalnych, zarówno metodami klasycznymi jak i metodami videoskopowymi. Dzięki wykorzystaniu najnowszych małoinwazyjnych technik operacyjnych w  skojarzeniu  z metodami onkologicznego leczenia systemowego, jesteśmy w stanie w  wielu przypadkach zachować ciągłość przewodu pokarmowego, co pozwala uniknąć stałej stomii jelitowej. Techniki małoinwazyjne są także dostępne dla pacjentów z nienowotworowymi chorobami jelita grubego i odbytnicy.

 • laparoskopowe wycięcie prawej połowy okrężnicy w tym segmentu krętniczo – kątniczego w chorobie Leśniowskiego-Crohna
 • laparoskopowe wycięcie lewej połowy okrężnicy
 • laparoskopowe całkowite wycięcie okrężnicy i odbytnicy z wyłonieniem definitywnej ileostomii lub zabiegami rekonstrukcyjnymi przewodu pokarmowego pozwalającym na zachowania jego ciagłości w nowotworach synchronicznych lub chorobach zapalnych jelit
 • laparoskopowa resekcja esicy i połączenia esiczo – odbytniczego
 • laparoskopowa resekcja odbytnicy
  • laparoskopowa niska przednia reakcja odbytnicy
  • laparoskopowa pozazwieraczowa reakcja odbytnicy
  • przezodbytnicza i miedzyzwieraczowa resekcja odbytnicy (technika ta pozwala na zachowanie zwieraczy przy nisko położonych guzach – transanal total mesorectal excision – TaTME, ISRR)
  • przezodbytnicze endoskopowe miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy (transanal endoscopic microsurgery – TEM i  transanal minimalny invasive surgery – TAMIS)
 • laparoskopowa egzenteracja tylna i całkowita miednicy
 • laroskopowa rektopeksja w wypadaniu odbytnicy
 • klasyczne (chirurgia otwarta) prowadzenie wyżej wymienionych procedur

Chirurgia żołądka – zajmujemy się kompleksowym leczeniem skojarzonym z chemioterapią okołooperacyjną nowotworów złośliwych i łagodnych żołądka:

 • laparoskopowe lub klasyczne wycięcie żołądka z powodu raka (gastrektomia)
 • laparoskopowe lub klasyczne częściowe wycięcie żołądka (subtotalna resekcja żołądka)
 • miejscowe wycięcie zmian żołądka, np. GIST, techniką laparoskopową, endoskopową lub hybrydowo wykorzystując obie te techniki
 • endoskopowe wycięcie rozległych nienowotworowych zmian i wczesnych postaci raka żołądka – EMR i ESD
 • zakładanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)

Chirurgia wątroby – ma zastosowanie głównie w leczeniu przerzutów kolorektalnych techniką laparoskopową i klasyczną:

 • laparoskopowe  i klasyczne anatomiczne resekcje wątroby (segmentektomia)
 • laparoskopowe i klasyczne nieanatomiczne resekcje wątroby
 • biopsje gruboigłowe wątroby pod kontrolą USG

Chirurgia trzustki, dwunastnicy i dróg żółciowych – zajmujemy się wykonywaniem zabiegów resekcyjnych pozwalających na zapewnienie radykalności onkologicznej:

 • laparoskopowa i klasyczna obwodowa resekcja trzustki – RAMPS
 • laparoskopowa i klasyczna obwodowa resekcja trzustki z zaoszczędzeniem śledziony
 • laparoskopowe lub klasyczne wyłuszczenie nowotworów endokrynnych trzustki
 • endoskopowe leczenie zmian dwunastnicy
 • cholecystektomia laparoskopowa
 • endoskopowa cholangiografia wsteczna (ECPW) – z zaawansowanymi zabiegami endoskopowymi dróg  żółciowych w chorobach nowotworowych i nienowotworowych 

Chirurgia jelita cienkiego –  operacje  laparoskopowe umożliwiają  szybką  rekonwalescencję po zabiegach w obrębie jelita cienkiego:

 • laparoskopowe i klasyczne resekcje nowotworów jelita cienkiego

Chirurgia śledziony – operacje laparoskopowe i klasyczne śledziony:

 • całkowite wycięcie śledziony
 • laparoskopowa fenestracja torbieli śledziony

Chirurgia endokrynologiczna w chorobach nowotworowych i  nienowotworowych: 

 • laparoskopowe wycięcie nadnerczy
 • wycięcie tarczycy

Chirurgia przepuklin ściany jamy brzusznej z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych i klasycznych:

 • laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych (TAPP, TEP)
 • operacje klasyczne przepuklin pachwinowych z użyciem siatki (sposobem Lichtensteina) lub metodami napięciowymi
 • operacje przepuklin brzusznych w tym pooperacyjnych i okołostomijnych z użyciem technik laparoskopowych i klasycznych

            Ponadto, wykonujemy wiele nieuwzględnionych powyżej zabiegów  małoinwazyjnych (laparoskopowych) oraz klasycznych z zakresu nowotworów tkanek miękkich i przestrzeni zaotrzewnowej.

            Ambulatoryjnie zapewniamy kompleksową,  specjalistyczną opiekę przez cały proces diagnostyki, prehabilitacji, leczenia, a następnie rehabilitacji i powrotu do funkcjonowania w życiu codziennym.

Skip to content