Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 1. Strona główna
 2. /
 3. Regulamin odwiedzin

Dla pacjenta

Regulamin odwiedzin dla osób odwiedzających chorych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie

Wniosek o zgodę na odwiedziny pacjenta w stanie epidemii COVID-19 w 1WSzK w Lublinie

REGULAMIN

dla osób odwiedzających chorych

w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

& 1

Odwiedzanie chorych:

 1. Chorzy przebywający na leczeniu szpitalnym mają prawo do odwiedzania przez osoby bliskie.
 2. Odwiedzanie ciężko chorych możliwe jest jedynie za zgodą lekarza prowadzącego lub ordynatora oddziału.
 3. Ze względów epidemicznych lub innych ważnych przyczyn może być okresowo wprowadzony zakaz odwiedzin chorych.

& 2

 1. Osoba odwiedzająca chorego nie może mieć objawów infekcji oraz choroby zakaźnej.
 2. Nie wolno odwiedzać chorych osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających.

& 3

 1. Na sali chorych ze względu bezpieczeństwa epidemicznego podczas odwiedzin pacjenta może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.
 2. W trakcie przebudowy lub prac remontowych, odwiedziny pacjenta odbywają się w miejscu wyznaczonym przez personel oddziału.
 3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do noszenia maseczki ochronnej oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu/wyjściu z oddziału.

& 4

Osoba odwiedzająca chorego jest obowiązana:

 1. Zapoznać się z niniejszym regulaminem
 2. Pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, nakrycie głowy, parasol itp.
 3. Oczyścić dokładnie obuwie.
 4. Nałożyć odzież ochronną przed odwiedzinami chorych w OIT, salach intensywnego nadzoru oraz chorych zakaźnie.
 5. Podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu szpitala, dotyczącym organizacji pracy szpitala i opieki nad chorymi.

& 5

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:

 1. Dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza.
 2. Przynoszenia przedmiotów, których posiadanie w szpitalu jest uciążliwe dla innych chorych lub może zakłócić prace szpitala.
 3. Siadania na łóżkach.
 4. Prowadzenia głośnych rozmów.
 5. Wprowadzania lub przynoszenia zwierząt.
 6. Palenia tytoniu lub spożywania na terenie szpitala napojów alkoholowych i wszelkich środków odurzających.

& 6

Informacje o stanie chorego, może uzyskać od lekarza prowadzącego lub ordynatora oddziału, tylko osoba upoważniona przez chorego.

& 7

Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych chorzy mogą wychodzić z odwiedzającymi na teren szpitala po uzyskaniu zgody pielęgniarki dyżurnej. Jednocześnie zabrania się wynoszenia koców oraz innych przedmiotów szpitalnych.

& 8

Osoby odwiedzające chorych, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu albodo wskazówek personelu szpitala, podlegają wyproszeniu poza obręb szpitala.

Skip to content