Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

1. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo DCVAC/PCa w porównaniu z placebo, u mężczyzn z hormonoopornym rakiem prostaty z przerzutami, zakwalifikowanych do pierwszej linii chemioterapii z późniejszymi zmianami, które mogą być wprowadzane od czasu do czasu, włącznie do niniejszego dokumentu poprzez odniesienie do niego.

2. Ocena kliniczna bezpieczeństwa procedury miejscowego wzmocnienia kości (LOEP) mającej na celu zwiększenie wytrzymałości kości w obrębie bliższego końca kości udowej u kobiet z osteoporozą.

3. Prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie wieloośrodkowe w grupach równoległych, z okresem rozszerzenia badania o zaślepioną dawkę aktywnego leczenia, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dwóch dawek NT 201 w leczeniu przewlekłego, uciążliwego ślinotoku w różnych schorzeniach neurologicznych.