Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

1.1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie zatrudni lekarzy do gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej w specjalnościach:
– pediatrii
– medycyny rodzinnej
– chorób wewnętrznych
– medycyny ogólnej