Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Fundusze Unijne

O nas

Fundusze Unijne - Projekt Polska Cyfrowa

W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie bierze udział w projekcie partnerskim pn:

Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON
Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 19.06.2020 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Oborny Narodowej
Okres realizacji:

od 01.06.2020 roku do 29.11.2022 roku
Beneficjentami Projektu są:

pacjenci oraz ich opiekunowie prawni, personel medyczny partnerów projektu, pozostałe podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W wyniku realizacji projektu pacjenci lub ich opiekunowie prawni uzyskają stały dostęp do bieżącej informacji o terminach udzielania świadczeń zdrowotnych, które wcześniej zarezerwowali, uzyskają możliwość zarządzania tymi terminami online a dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, co ułatwi jej przenoszenie, uzupełnianie o dodatkowe dane będące w posiadaniu pacjenta (np. wyniki badań uzyskane z innych podmiotów leczniczych) oraz posługiwanie się nią w przypadku konieczności konsultacji czy zmiany miejsca zamieszkania i korzystania z usług innego podmiotu świadczącego usługi zdrowotne.
Założenia projektu

Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną celem poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 28 podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

W ramach Projektu przewiduje się uruchomienie niżej wymienionych e-usług:

udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) celem poprawy dostępności do danych medycznych oraz jej wymianę z innymi uprawnionymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e-Rejestracja celem poprawy efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
e-Analizy celem optymalizacji zarządczej po stronie podmiotów leczniczych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (typ usługi A2A) – funkcjonalnie powiązanej z usługą e-Rejestracji.

Partnerzy biorący udział w projekcie:

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (partner wiodący)
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie
115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku-Białej
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Ustce
Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Skip to content