Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Diagnostyka obrazowa

Dla prawidłowego rozpoznania przyczyny problemu zdrowotnego niezwykle ważne jest staranne wykonanie badań diagnostycznych. Na ich podstawie można nie tylko zdiagnozować problem, ale także wybrać najlepszy wariant leczenia. W 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie dysponujemy pracownią diagnostyki obrazowej wyposażoną w zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny. Wykonujemy badania rezonansem magnetycznym, tomografię komputerową oraz badania USG i RTG

Zapraszamy do kontaktu:

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23, 20-049 LUBLIN
Pracownia (TK, USG, RTG, RM): +48 261 18 32 49