Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety ankiety tuż po udzieleniu porady w Przychodni 1 Szpitala Wojskowego w Lublinie.

Badania są prowadzone przez Komendę 1 Szpitala Wojskowego w Lublinie, a otrzymane wyniki służyć będą poprawnie jakości udzielanych świadczeń medycznych w przychodni.

Prosimy wyrazić swoje opinie odnośnie leczenia w przychodni poprzez zakreślenie tej cyfry, która odpowiada Pani/Pana ocenie. Jednocześnie prosimy o uzasadnienie swojej oceny (nawet wskazanie osób, które przyczyniły się do bardzo dobrej lub złej oceny) oraz złożenie propozycji zmian w organizacji pracy przychodni.

Dziękujemy za udział w badaniach

KOMENDA

  I. REJESTRACJA bardzo źle źle w normie dobrze bardzo dobrze
  1. Szybkość załatwienia formalności w rejestracji 1 2 3 4 5
  2. Uprzejmość personelu w rejestracji 1 2 3 4 5
  Uzasadnienie ocen:

  II. OPIEKA LEKARSKA bardzo źle źle w normie dobrze bardzo dobrze
  1. Czas oczekiwania na badanie lekarskie przed gabinetem 1 2 3 4 5
  2. Czas poświęcony na wywiad, badanie lekarskie był wystarczający 1 2 3 4 5
  3. Podczas badania, konsultacji, zabiegu lekarz zapewnił Pani/Panu oczekiwane warunki intymności 1 2 3 4 5
  4. Wyjaśnienia, informacje udzielane chorym np. o przebiegu leczenia, planowanych zabiegach, konsultacjach, wynikach badań diagnostycznych 1 2 3 4 5
  5. Reakcje lekarzy na pytania i prośby chorego 1 2 3 4 5
  6. Uprzejmość lekarzy 1 2 3 4 5
  Uzasadnienie ocen:

  III. OPIEKA PIELĘGNIARSKA bardzo źle źle w normie dobrze bardzo dobrze
  1. Podczas zabiegu, pobrania materiału do badań, pielęgniarka zapewniła Pani/Panu oczekiwane warunki intymności 1 2 3 4 5
  2. Wyjaśnienia i informacje udzielane chorym, np. o planowanych zabiegach pielęgniarskich, sposobie zachowania się chorego po zabiegu, samoopieki w warunkach domowych, z zakresu promocji zdrowia 1 2 3 4 5
  3. Reakcje pielęgniarki na pytania i prośby chorego 1 2 3 4 5
  4. Życzliwość pielęgniarek 1 2 3 4 5
  Uzasadnienie ocen:

  IV. INNE UWAGI - dotyczące świadczenia usług w Przychodni przy 1 Szpitalu Wojskowym w Lublinie lub propozycje zmian w organizacji pracy przychodni.

  Pytania ogólne
  1. W jakim gabinecie Pani/Pan miała/miał udzielaną poradę?
  2. Wiek
  3. Płeć
  KobietaMężczyzna