Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Dział Nauki i Badań Klinicznych

Kierownik

dr n. med. Łukasz Pietrzyk

Z-ca Kierownika

dr n. med. Przemysław Zając