Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów.

Szanowna Pani/Szanowny Panie

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety tuż przed wypisaniem ze Szpitala.
Badania są prowadzone przez komendę 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, a otrzymane wyniki służyć będą poprawie jakości udzielanych świadczeń medycznych na terenie Szpitala.
Prosimy Wyrazić swoje opinie odnośnie leczenia w Szpitalu poprzez zakreślenie tej cyfry, która odpowiada Pani/Pana ocenie. Jednocześnie prosimy o uzasadnienie swojej oceny (nawet wskazanie osób, które przyczyniły się do bardzo dobrej lub złej oceny) oraz złożenie propozycji zmian w organizacji pracy Szpitala.
Wypełniony kwestionariusz ankiety prosimy składać do skrzynki, która znajduje się na korytarzu w pobliżu oddziału i na holu głównym koło portierni.

Dziękujemy za udział w badaniach.

KOMENDA

  I. Przyjęcie do Szpitala
  1. Łatwość dostania się do Szpitala 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  2. Czas oczekiwania na badanie lekarskie na izbie przyjęć 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  3. Szybkość załatwienia formalności na izbie przyjęć 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  4. Uprzejmość personelu na izbie przyjęć 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  Uzasadnienie ocen:
  II. Sala chorych w oddziale
  1. Czystość w oddziale 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  2. Wyposażenie sali (łóżko, pościel, szafka, taborety, światło) 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  3. Cisza w oddziale 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  4. Dostęp do łazienki, ubikacji 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  5. Podawanie i zbieranie basenów, kaczek 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  6. Uprzejmość personelu sprzątającego oddział 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  Uzasadnienie ocen:
  III. Opieka pielęgniarska
  1. Życzliwość pielęgniarek 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  2. Szybkość reagowania na dzwonki, wezwanie 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  3. Reakcja na prośby chorego 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  4. Wyjaśnienia i informacje udzielane chorym np. o planowanych zabiegach pielęgniarskich, sposobie zachowania się chorego po zabiegu, sposobach przyjmowania leków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  5. Pomoc przy utrzymaniu czystości i higieny ciała w r. potrzeby 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  6. Pomoc przy karmieniu w razie potrzeby 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  7. Sprawowanie opieki nad chorymi w porach dnia
  - rano 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  - po południu 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  - w nocy 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  Uzasadnienie ocen:
  IV. Żywienie chorych
  1. Wyjaśnienia i informacje o zaleconej diecie 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  2. Jakość jedzenia 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  3. Wystarczająca ilość posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  4. Temperatura posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  5. Estetyka podawanych posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  6. Pora podawania posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  7. Pomoc przy spożywaniu posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  Uzasadnienie ocen:
  V. Opieka lekarska
  1. Czas poświęcony na wywiad, badanie, konsultacje, wizytę lekarską był wystarczający 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  2. Podczas badania, konsultacji, zabiegu lekarz zapewnił Pani/Panu oczekiwane warunki intymności 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  3. Wyjaśnienia i informacje udzielane chorym np. o przebiegu leczenia, planowanych zabiegach, konsultacjach, wynikach badań diagnostycznych 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  4. Reakcje na prośby chorego 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  5. Uprzejmość lekarzy 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  6. Sprawowanie opieki nad chorymi w porach dnia:
  - rano 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  - po południu 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  - w nocy 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  Uzasadnienie ocen:
  VI Diagnostyka
  1. Asystowanie choremu w drodze do pracowni diagnostycznej i w drodze powrotnej (w razie potrzeby) 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  2. Czas oczekiwania na badania diagnostyczne 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  3. Uprzejmość personelu w pracowniach diagnostycznych 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  4. Podczas wykonywania badania zapewniono Pani/Panu oczekiwane warunki intymności 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  Uzasadnienie ocen:
  VII Odwiedziny
  1. Dogodne pory odwiedzin 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  2. Stosunek personelu do odwiedzających 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
  Uzasadnienie ocen:
  VIII Inne uwagi - dotyczące świadczenia usług na terenie Szpitala lub propozycje zmian w organizacji pracy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie
  Pytania ogólne:
  1. Na jakim oddziale Pani/Pan była/był leczony ?
  2. Liczba dni leczenia:
  3. Wiek:
  4. Płeć : KobietaMężczyzna
  5. Podaj swoje imię