Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów.

Szanowna Pani/Szanowny Panie

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety tuż przed wypisaniem ze Szpitala.
Badania są prowadzone przez komendę 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, a otrzymane wyniki służyć będą poprawie jakości udzielanych świadczeń medycznych na terenie Szpitala.
Prosimy Wyrazić swoje opinie odnośnie leczenia w Szpitalu poprzez zakreślenie tej cyfry, która odpowiada Pani/Pana ocenie. Jednocześnie prosimy o uzasadnienie swojej oceny (nawet wskazanie osób, które przyczyniły się do bardzo dobrej lub złej oceny) oraz złożenie propozycji zmian w organizacji pracy Szpitala.
Wypełniony kwestionariusz ankiety prosimy składać do skrzynki, która znajduje się na korytarzu w pobliżu oddziału i na holu głównym koło portierni.

Dziękujemy za udział w badaniach.

KOMENDA

I. Przyjęcie do Szpitala
1. Łatwość dostania się do Szpitala 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
2. Czas oczekiwania na badanie lekarskie na izbie przyjęć 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
3. Szybkość załatwienia formalności na izbie przyjęć 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
4. Uprzejmość personelu na izbie przyjęć 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
Uzasadnienie ocen:
II. Sala chorych w oddziale
1. Czystość w oddziale 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
2. Wyposażenie sali (łóżko, pościel, szafka, taborety, światło) 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
3. Cisza w oddziale 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
4. Dostęp do łazienki, ubikacji 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
5. Podawanie i zbieranie basenów, kaczek 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
6. Uprzejmość personelu sprzątającego oddział 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
Uzasadnienie ocen:
III. Opieka pielęgniarska
1. Życzliwość pielęgniarek 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
2. Szybkość reagowania na dzwonki, wezwanie 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
3. Reakcja na prośby chorego 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
4. Wyjaśnienia i informacje udzielane chorym np. o planowanych zabiegach pielęgniarskich, sposobie zachowania się chorego po zabiegu, sposobach przyjmowania leków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
5. Pomoc przy utrzymaniu czystości i higieny ciała w r. potrzeby 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
6. Pomoc przy karmieniu w razie potrzeby 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
7. Sprawowanie opieki nad chorymi w porach dnia
- rano 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
- po południu 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
- w nocy 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
Uzasadnienie ocen:
IV. Żywienie chorych
1. Wyjaśnienia i informacje o zaleconej diecie 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
2. Jakość jedzenia 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
3. Wystarczająca ilość posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
4. Temperatura posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
5. Estetyka podawanych posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
6. Pora podawania posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
7. Pomoc przy spożywaniu posiłków 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
Uzasadnienie ocen:
V. Opieka lekarska
1. Czas poświęcony na wywiad, badanie, konsultacje, wizytę lekarską był wystarczający 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
2. Podczas badania, konsultacji, zabiegu lekarz zapewnił Pani/Panu oczekiwane warunki intymności 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
3. Wyjaśnienia i informacje udzielane chorym np. o przebiegu leczenia, planowanych zabiegach, konsultacjach, wynikach badań diagnostycznych 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
4. Reakcje na prośby chorego 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
5. Uprzejmość lekarzy 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
6. Sprawowanie opieki nad chorymi w porach dnia:
- rano 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
- po południu 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
- w nocy 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
Uzasadnienie ocen:
VI Diagnostyka
1. Asystowanie choremu w drodze do pracowni diagnostycznej i w drodze powrotnej (w razie potrzeby) 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
2. Czas oczekiwania na badania diagnostyczne 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
3. Uprzejmość personelu w pracowniach diagnostycznych 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
4. Podczas wykonywania badania zapewniono Pani/Panu oczekiwane warunki intymności 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
Uzasadnienie ocen:
VII Odwiedziny
1. Dogodne pory odwiedzin 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
2. Stosunek personelu do odwiedzających 1. bardzo źle2. źle3. w normie4. dobrze5. bardzo dobrze
Uzasadnienie ocen:
VIII Inne uwagi - dotyczące świadczenia usług na terenie Szpitala lub propozycje zmian w organizacji pracy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie
Pytania ogólne:
1. Na jakim oddziale Pani/Pan była/był leczony ?
2. Liczba dni leczenia:
3. Wiek:
4. Płeć : KobietaMężczyzna